Aimo Hyvärinen

Kuvasin vuoden verran työttömyydestä kärsivän perheen arkea. Ykä Sastamalasta on  kahden pojan eronnut isä, puuseppä ja kulttuurin moniosaaja eli pätkätöiden suvereeni suorittaja.

Haluan tuoda esiin työttömyyden olemusta ja saada työttömien omat kokemukset näkyviin kuvien ja videoiden kautta. Sillä työttömyys on pysyvä ja kasvava ilmiö, jonka syyt ovat digitalisaatiossa, globalisaatiossa, automatisaatiossa sekä monetarismissa – kun  talous palvelee rahajärjestelmää eikä yhteiskuntaa.

Olen halunnut tutkia työttömyyden henkistä vaikutusta,  elämän epävakauutta,  yksilön omaa valinnanvapautta sekä jatkuvaa arjen säätämistä taloudellisen toimeentulon kanssa. Samalla olen pohtinut kysymystä luokkayhteiskunnan uudesta tulemisesta – onko jo syntynyt uusi huutolaisten luokka?  Tarvitseeko kilpailukykymme halpaa työvoimaa – ja kuinka sitä syntyy? Viekö työttömien tukityöllistäminen myös palkallisten työpaikkoja, ja näin ylläpitää työttömien taloudellista ahdinkoa?