Teemoja yhdistää väestöryhmien välisen sosiaalisen etäisyyden analysointi ja journalistinen raportointi. Hankkeessa tuotetaan näihin kolmeen toisiaan vahvistavaan teemaan perustuva kokonaiskuva suomalaisen yhteiskunnan tilasta sekä tehdään tältä pohjalta sekä mediayhteistyötä että yhteiskuntapoliittiset johtopäätökset. Aineistona käytetään yhdessä Helsingin Sanomien kanssa kerättävää mediajournalistista nettiaineistoa, väestöaineistoja ja huono-osaisuuden notkelmista tehtyjä kerättyjä näytteitä (leipäjonot, huumeidenkäyttäjät) sekä valokuvia suomalaisten arjesta.

Itä-Suomen yliopiston (UEF) johtamassa konsortiossa on kumppaneina mukana kaksi freelancerjournalistia, DIAK sekä Valokuvataiteilijoiden liitto yhteistyössä Valokuvataiteen museon kanssa. KASU:n mediapartnereina toimivat Helsingin Sanomat, Kotimaa, Savon Sanomat (yhteistyössä maakuntalehtien kanssa) sekä Helsingin Diakonissalaitos. Mediapartnerit koulutetaan työpajassa. KASU toteutetaan vuosina 2015-2017.