Pira Cousin

Ajassamme on korostunut yksilö ja itsekeskeisyys. Elämän merkitys syntyy kuitenkin yhteydestä toisiin ihmisiin, välittämisestä ja toisista huolehtimisesta. Ihmisarvo ei ole mitattavissa taloudellisilla perusteilla ja tuottavuutta mittapuuna käyttäen.

Olen valokuvannut äitiäni ja veljeäni. Veljeni sairastui nuorena skitsofreniaan. Hän asuu ryhmäkodissa Etelä-Haagassa. Äitini huolehtii paljon veljestäni ja hoitaa hänen asioitaan.

Viikonloppuisin äitini hakee veljeni usein luokseen. Ajattelen ihmisiä, jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään tai ajamaan omia oikeuksiaan, ihmisiä, joilla ei ole omaisia tai ystäviä huolehtimassa heistä silloin kun he eivät siihen itse kykene. Kuka huolehtii heistä jos suomalaista yhteiskuntaa rakennetaan yritysmallin mukaisesti?